Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm nằm ở hữu ngạn sông Trà Giang thuộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, cách trung tâm thành phố Thái Bình chừng 20 km về phía đông. Theo ghi chép, làng Đồng Xâm vốn có tên là Đường Thâm, hình thành vào cuối thời Trần cách đây hơn 600 năm. Thế nhưng, nghề chạm bạc thì tồn